Beräkna pris

Frågorna ställs i följande ordning:

  • LEADS (Hur många leads behöver du? (Kunder som är intresserade av din tjänst/produkt), en bra utgångspunkt är att välja 10 stycken (förvalt)

  • BOKADE MÖTEN (Hur många av dessa intresserade kunder LEADS är det som faktiskt bokar ett MÖTE med ditt företag?

  • HUR MÅNGA BETALANDE KUNDER? (Hur många av dessa möten resulterar i betalande kunder?)

  • HUR MYCKET OMSÄTTER DITT FÖRETAG PÅ EN BETALANDE KUND?

Resultat visas efter att du besvarat totalt 4 stycken frågor som tar 20-30 sekunder att slutföra.